• English
  • Русский
  • 中文 (中国)

Raport Komisji Europejskiej: „Perspektywy rolnictwa w UE w latach 2018-2030”

Komisja Europejska przedstawiła prognozy dla europejskich rynków rolnych na lata 2018-2030. Według raportu przewiduje się spadek całkowitej powierzchni gruntów rolnej, za to grunty rolne przeznaczone do produkcji pasz nieco wzrosną. Sektor dotyczący roślin uprawnych ukazuje wzrost produkcji cukru o blisko 4%. Rynek zbóż prognozuje się dalszym wzrostem spowodowanym większym,przemysłowym wykorzystaniem zbóż czy też perspektywami dotyczącymi exportu. Na rynku nasion oleistych zapotrzebowanie na rośliny wysokobiałkowe będzie nadal wysokie w obszarze konsumpcyjnym jak i paszowym, natomiast w uprawach rzepaku nie rokuje się dalszego wzrostu. Poruszono również kwestie związane z prognozą dla mleka i produktów mlecznych, dla rynku mięsa, wina, owoców i warzyw.

W raporcie uwzględniono ewolucję dochodu z rolniczej działalności oraz działalności środowiskowej dla rolnictwa w Unii Europejskiej, uwaga została poświęcona również sektorowi ekologicznemu oraz wpływom zachowania konsumentów na rynki.

Według przedstawionego raportu przez Komisje Europejską nasuwa się wniosek, że konieczne jest dalsze zwiększanie efektywności rolnictwa, co również ma bardzo duży wpływ na dalszy rozwój rynku środków ochrony roślin.

Więcej informacji:

http://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/ke-raport-perspektywy-rolnictwa-w-ue-w-latach-2018-2030,82612.html
https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook_en#about