• English
  • Русский
  • 中文 (中国)

Własne marki handlowe – perspektywy na przyszłość

W dzisiejszym dynamicznym świecie zmieniające się preferencje oraz rosnące wymagania klientów są siłą napędową dla zmian w strukturze sprzedaży detalicznej. Konsumenci w coraz większym stopniu stawiają na wygodę kupowania oraz niskie ceny produktów, niejednokrotnie płacąc premię jedynie za możliwość wyróżnienia się w swoim kręgu towarzyskim (zakupy markowe). Takie zmiany w podejściu konsumentów sprawiają, że coraz większy udział w strukturze zakupów zdobywają kanał internetowy czy sklepy dyskontowe (oferujące niskie ceny oraz wygodę kupowania). Te ostatnie coraz częściej rywalizują między sobą o miano marki dostarczającej najwyższą jakość, w najniższej cenie. Nie inaczej sytuacja przedstawia się w branży agrochemicznej i biocydowej.

Idealnym sposobem kreowania wizerunku niezawodnego dostawcy dobrych produktów w niskiej cenie jest oferowanie ich pod własną marką („private label”). Takie podejście pozwala dostawcom na osiągnięcie następujących korzyści.

1.Zbliżenie się do klienta końcowego.

Dla dystrybutora kreowanie własnej marki pozwala na nawiązanie mocniejszej relacji z klientem ostatecznym, a nie tylko z pośrednikiem jakim jest POS. Odpowiednia promocja własnej marki na przestrzeni wielu lat pozwala na wygenerowanie zwiększonego rynkowego popytu na nasze produkty  („efekt pull”) co z kolei ułatwia konkurencję z innymi dostawcami.

2. Zbudowanie marki parasolowej dzięki której możliwe jest szybkie rozbudowywanie portfela marek własnych przy niskich kosztach marketingowych.

Budowanie marki producenckiej pozwala na znaczące obniżenie nakładów związanych z promowaniem produktów. Eksponowana jest głównie marka „parasolowa” pod którą wprowadzane są kolejne produkty. Dzięki temu rozszerzanie oferty pod marką własną nie wymaga istotnych nakładów promocyjnych, a każdy kolejny produkt dokłada cegiełkę do budowy pozytywnego wizerunku marki oraz firmy.

3. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej w okresach dekoniunktury.

Badania aktywności konsumentów potwierdzają, że zwłaszcza w okresach dekoniunktury lub wysokiej inflacji, klienci zwracają swoją uwagę w kierunku tańszych odpowiedników dotychczas stosowanych produktów. Taką alternatywę oferują m.in. marki własne, które oferują wysoką jakość w niskiej cenie. Wyniki badań pokazują również, że w znacznej większości klienci pozostają przy markach własnych, jeśli te zaspokoją ich podstawowe potrzeby, a gotowi są płacić premię jedynie za produkty oryginalne pozwalające im na uzyskanie dodatkowych cech użytkowych.

Podstawowymi przeszkodami w rozwijaniu marek własnych przez firmy handlowe są z reguły:

  • relacje z dotychczasowymi dostawcami,
  • brak know-how w zakresie produkcji,
  • kwestie finansowe.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ww. bariery wejścia są trudne do przeskoczenia, jednakże wsparcie partnera, który zapewni kompleksową obsługę produkcyjno-logistyczną pozwala je w znacznym stopniu zminimalizować.

Nie ulega wątpliwości, że obecnie największy wpływ na kształtowanie preferencji klienta końcowego mają ostatnie podmioty w łańcuchu dostaw tj. dystrybutorzy oraz sklepy. Podmioty mogą w znacznym stopniu pośrednio (poprzez odpowiednią ekspozycję) i bezpośrednio (akcje promocyjne) wypływać na ostateczny koszyk sprzedawanych produktów. Trend ten będzie postępował, gdyż choć siła marek produktowych międzynarodowych koncernów jest wielka to na specyficznych lokalnych rynkach większy wpływ na kształtowanie preferencji konsumentów mają podmioty pracujący znacznie bliżej odbiorcy końcowego i znającego jego potrzeby.

Kolejną potencjalną przeszkodą w stworzeniu marki własnej jest brak instalacji produkcyjnych oraz know-how w zakresie wytwarzania i konfekcjonowania wyrobów własnych. Problem ten jest jednak łatwy do przeskoczenia, gdyż na dzień dzisiejszy wielu producentów może zapewnić kompleksową obsługę pod produkcję marek własnych, co znacząco ogranicza koszty inwestycyjne oraz wymogi dotyczące „know-how”. KJJ Consulting Group jest jedną z firm, która zapewnia swoim klientom kompleksowe usługi produkcyjno-logistyczne, które pozwalają znacząco ułatwić proces rozwoju swojej marki własnej. Trwałość i opłacalność modelu biznesowego „asset-light” („lekkiego w aktywa”) pokazują przykłady wielu firm odnoszących sukcesy z różnych branż (m.in. Oshee czy też Uber).

Ostatnią barierą dla wprowadzenia własnej marki są potencjalne inwestycje w marketing dla promocji marki własnej. Przekonanie to nie ma wiele wspólnego prawdą, a niejednokrotnie promocja marki własnej może odbywać się poprzez umiejętnie kierowane akcje handlowe („trade marketing”), jak i poprzez pracę u podstaw odpowiednio przeszkolonych handlowców. Każdy kolejny kilogram lub litr produktu własnego będzie dodatkowo budował zaufanie do naszej marki, które to będzie procentowało w przyszłości.

W KJJ Consulting Group uważamy, że promocja i budowa własnych marek handlowych pozwala w znaczący sposób wspomóc pozycję konkurencyjną firm oraz zapewnić im możliwość wyróżnienia od konkurencji. Marka własna to również idealne narzędzie do zmniejszenia siły sprzedażowej oraz pozycji dominującej międzynarodowych koncernów oraz dużych graczy branżowych.

KJJ Consulting Group zapewnia kompleksową usługę rozwoju marek własnych w zakresie agrochemikaliów oraz preparatów biobójczych od fazy koncepcyjnej poprzez wdrożenie produktów (uzyskanie niezbędnych zezwoleń i pozwoleń) i ich produkcję „na półkę” co pozwala naszym Klientom na budowę swoich marek przy minimalnym zaangażowaniu swoich zasobów ludzkich oraz czasu. Dzięki wsparciu ekspertów z KJJ Consulting Group, nasi Klienci mogą uczestniczyć w wysoce regulowanych rynkach środków ochrony roślin oraz preparatów biobójczych w charakterze posiadacza rejestracji bądź pozwolenia, przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania własnych środków finansowych oraz generowania kosztów stałych na utrzymanie własnych działów rejestracyjnych.