• English
 • Русский
 • 中文 (中国)

Kompleksowa usługa rozwoju biznesu

Rozwój biznesu oznacza zmianę, a z nią związana jest niepewność. W KJJ Consulting Group oferujemy kompleksową obsługę procesów rozwojowych od fazy koncepcyjnej, poprzez realizację, aż do wsparcia poprojektowego. Cały proces jest prowadzony w sposób pozwalający zminimalizować pojawiające się ryzyka oraz niepewność. Każdy projekt jest analizowany w kontekście prowadzonej przez Klienta działalności i jej specyfiki, aby możliwe było osiągnięcie jak najlepszego zwrotu z zainwestowanego kapitału.

 

Dla naszych Klientów proponujemy proces rozwojowy podzielony na następujące etapy:

 1. Analiza stanu obecnego
 2. Zaproponowanie działań rozwojowych – rozwój organiczny lub poprzez akwizycję
 3. Przeprowadzenie procesu rozwojowego (zarządzanie projektem) z możliwie minimalnym zaangażowaniem istniejących zasobów operacyjnych
 4. Dostarczenie gotowego rozwiązania dla Klienta („produkt na półkę”)
 5. Wsparcie po projektowe – zaproponowanie modelu sprzedażowego, poszukiwanie klientów, wsparcie legislacyjne etc

Przykład kompleksowej usługi wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Rozwój organiczny

Istotą rozwoju organicznego jest wykorzystanie własnych zasobów do stopniowej rozbudowy biznesu od początku. Z doświadczenia KJJ Consulting Group wynika, że większość biznesów rezygnuje z rozwoju przez pochłonięcie codzienną działalnością operacyjną. Dzięki współpracy z KJJ nasi Klienci mogą rozwinąć swój biznes przy minimalnym zaangażowaniu własnego czasu oraz zasobów ludzkich.

 

Propozycje z tego segmentu obejmują m.in.:

 • Rozszerzenie portfela produktowego o nową pozycję z zakresu ŚOR, nawozów lub biocydów
 • Wydłużenie łańcucha dostaw pozwalające na uzyskanie wyższych marż (np. zamiana oferowanych produktów zamiennikami pod własną marką)
 • Rozbudowa zdolności produkcyjnych lub ich reorganizacja
 • Wsparcie w rozwijaniu sieci sprzedażowej na terenie Europy

Rozwój przez M&A

Fuzje i przejęcia to proces, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem i wielkim powodzeniem wśród współczesnych przedsiębiorstw. Procesy z dziedziny Mergers & Acquisitions (M&A) są zwykle postrzegane jako szybsze oraz zarezerwowane jedynie dla dużych podmiotów z powodu swojego skomplikowania. W KJJ Consulting Group wiemy, że jest inaczej i w związku z tym oferujemy kompleksowe wsparcie w przeprowadzeniu procesów M&A. Nasza oferta obejmuje obsługę całego procesu od pierwszych kroków, aż do wsparcia w integracji biznesów.

 

Propozycje z tego segmentu obejmują m.in.:

 • Przejęcie przedsiębiorstwa działającego w Europie
 • Przejęcie rejestracji środka ochrony roślin w całej Europie
 • Opracowanie i przeprowadzenie procesu wydzielenia i akwizycji części biznesu
 • Przygotowanie i prowadzenie procesu dezinwestycji części jak również całego biznesu