• English
 • Русский
 • 中文 (中国)

Środki ochrony roślin

KJJ Consulting Group proponuje kompleksową pomoc w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin od fazy koncepcyjnej poprzez zlecenie badań rejestracyjnych, sporządzenia dokumentacji, aż do pozyskania rejestracji ŚOR. Nasze usługi obejmują również obsługę procesu uzyskania równoważności technicznej dla substancji aktywnych stosowanych w środkach ochrony roślin.

 

Przykładowe usługi obejmują:

 • Opracowanie strategii wprowadzania środków ochrony roślin z uwzględnieniem przepisów na poziomie UE
 • Wytypowanie oraz zaplanowanie badań rejestracyjnych niezbędnych dla uzyskania rejestracji środka ochrony roślin (fizykochemia, metody analityczne, ekotoksykologia, toksykologia, skuteczność i fitotoksyczność, pozostałości oraz zachowanie w środowisku)
 • Zlecenie i monitorowanie w imieniu Klienta badań niezbędnych do wprowadzenia na rynek środka ochrony roślin
 • Wsparcie w zakresie opracowania receptury wraz z przeprowadzeniem testów stabilności i starzenia dla produktu
 • Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej z zakresu środków ochrony roślin zgodnie z obowiązującymi regulacjami i najnowszym formatem dRR
 • Obsługa procesu pozyskania równoważności technicznej (ocena kompletności posiadanych badań, sporządzenie wniosku, koordynacja procesu w upoważnionej jednostce)

Biocydy

KJJ Consulting Group proponuje kompleksową pomoc w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących na terenie UE przepisów. Wspieramy naszych Klientów w rozwoju portfela produktowego z uwzględnieniem zarówno jego kompletności jak i zwrotu z inwestycji. Nasza obsługa obejmuje m.in. zlecenie badań rejestracyjnych, sporządzenia dokumentacji oraz monitorowanie procesu aż do uzyskania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu preparatu biobójczego.

 

Przykładowe usługi obejmują:

 • Opracowanie strategii wprowadzania preparatów biobójczych z uwzględnieniem przepisów na poziomie UE
 • Opracowanie receptury wraz z przeprowadzeniem testów stabilności dla produktu
 • Wytypowanie oraz zaplanowanie badań rejestracyjnych niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na wprowadzenie na rynek preparatu biobójczego (zarówno w procedurze narodowej jak i europejskiej)
 • Zlecenie i monitorowanie w imieniu Klienta badań niezbędnych do wprowadzenia na rynek preparatu biobójczego
 • Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej z zakresu preparatów biobójczych (zarówno w procedurze narodowej jak i europejskiej)

Nawozy

KJJ Consulting Group proponuje swoją pomoc w zakresie wprowadzania nawozów (mineralnych oraz specjalistycznych) oraz środków wspomagających uprawy do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględnieniem efektywności ekonomicznej dla Klienta.