• English
  • Русский
  • 中文 (中国)
  • absolwent Akademii Górniczo Hutniczej na kierunku Technologia Chemiczna
  • przez większą cześć kariery zawodowej związany z Synthos S.A., gdzie odpowiadał m.in. za zarządzanie i wdrażanie projektów rozwojowych (zarówno organicznych jak i akwizycyjnych) oraz współtworzenie strategii grupy kapitałowej
  • blisko zaangażowany w tworzenie segmentu agrochemicznego Synthos AGRO od fazy koncepcyjnej, poprzez kolejne fazy rozwoju, aż do pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego
  • specjalizuje się w projektach rozwojowych oraz optymalizacyjnych, jak również w sporządzaniu analiz rynkowych, biznesowych oraz finansowych, wspierających podejmowanie decyzji
Sławomir Jurzak