• English
  • Русский
  • 中文 (中国)

Interesujące wydarzenia z Ukrainy i Rosji

Jak to się stało, że Rosja i Ukraina zwiększyły produkcję pszenicy w ciągu ostatnich 10-15 lat? Odpowiedź jest prosta: Mają swoje ogromne niewykorzystane terytoria. Rosja jest największym krajem na świecie pod względem powierzchni, a Ukraina jednym z największych Europie. Jakie inne uprawy mogą być uprawiane na obszarach wiejskich o powierzchni kilkudziesięciu milionów akrów? Zboże jest relatywnie proste w uprawie, przechowywaniu i transporcie w porównaniu z innymi uprawami, takimi jak owoce i warzywa. To wydaje się odpowiedzią na pytanie.

 

Więcej informacji:

https://www.agriculture.com/news/crops/russia-us-wheat-acreage-gap-seen-widening