• English
  • Русский
  • 中文 (中国)

Ułatwienia w zastosowaniach małoobszarowych ŚOR

Nowo przygotowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin ma dwa nadrzędne cele. Ułatwienia w rejestracji, a także zwiększony dostęp do powyższych środków.

Pojawiły się zmiany w regulacjach, dotyczące zarówno przepisów, jak i obecnie obowiązujących zezwoleń na zastosowania małoobszarowe. Co więcej, zmiany dotyczą także wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

Modyfikacje dotyczą roślin, których w Polsce generalnie nie uprawia się. Zastosowania małoobszarowe obejmują takie rośliny, których powierzchnia przeznaczona do uprawy zajmuje nie więcej niż 1 procent całości powierzchni użytków rolnych.

Topola energetyczna i pszenica (orkisz, samopsza, płaskurka i durum) zostały dołączone do projektu jako rośliny rolnicze i przemysłowe. Do popularnych upraw, lecz niepowszechnie występujących organizmów została dodana roślinność w obrębach boisk i pól golfowych, trawniki a także uprawa buraka cukrowego (w relacji z szarkiem komośnikiem).

Zarówno zwiększony dostęp do środków ochrony roślin, jak i uproszczony tryb uzyskiwania potrzebnych zezwoleń z pewnością będą pozytywnie oddziaływać na producentów rolnych.

Więcej informacji:

http://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/maloobszarowe-uzycia-sor-z-ulatwieniami,85657.html